Vyberte stránku

Vláda schválila důchodovou reformu, která má zajistit spravedlivé důchody pro současné i budoucí generace. Hlavními body jsou navázání důchodového věku na věk dožití, zavedení rodinného vyměřovacího základu pro ocenění výchovy dětí a zvýhodnění pracujících seniorů. Reforma také zahrnuje další úpravy směřující k udržitelnosti systému, včetně snižování procentní výměry a postupného započítávání doktorského studia do výpočtu důchodu. Kompletní zprávu naleznete zde.