Vyberte stránku

Spravedlivé důchody i pro příští generace

Vláda schválila důchodovou reformu, která má zajistit spravedlivé důchody pro současné i budoucí generace. Hlavními body jsou navázání důchodového věku na věk dožití, zavedení rodinného vyměřovacího základu pro ocenění výchovy dětí a zvýhodnění pracujících seniorů....

Přehled novinek od roku 2024 – daně a účetnictví

Vláda představila opatření, která mají pomoci předlužené státní kase, tzv. konsolidační či ozdravný balíček. Většina úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny platí od 1. ledna 2024 (není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak). DAŇ Z...

Evidence skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2001 Sb., o evidenci skutečných majitelů. K tomuto dni tak mají povinné osoby povinnost podat návrh na zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Důsledky nesplnění této povinnosti jsou celkem...