Vyberte stránku

Vláda představila opatření, která mají pomoci předlužené státní kase, tzv. konsolidační či ozdravný balíček. Většina úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny platí od 1. ledna 2024 (není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %
 • zavedení limitu 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci
 • zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • zavedení tří sazeb DPH: 0 %, snížená 12 % a základní 21 % (zrušeny budou sazby 10 % a 15)
 • nulová sazba bude platit na knihy
 • do 12% sazby budou spadat např. ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny nebo stavební práce u rodinných a bytových domů
 • 21% sazba bude naopak nově aplikována např. na kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu, či dodání řezaných květin a palivového dřeva

Jak se změny projeví ve formulářích DPH? Přiznání k dani z přidané hodnoty zůstane původní (kromě drobných změn na vybraných řádcích), a hlavně dojde k úpravě souvisejících pokynů.

U formuláře kontrolního hlášení také zásadní změny nenastanou, a to hlavně s ohledem na možnost vykazovat přijatá plnění v původních sazbách ještě ve standardní 3leté lhůtě. Pro plnění podléhající 12% sazbě využijete pole Základ daně 2 a Daň 2, které doposud sloužilo k vykázání plnění podléhající 15% sazbě. Více informací naleznete na webu Finanční správy ČR.

ODVODY A DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB:

ZMĚNY PRO VŠECHNY:
 • zrušení školkovného a slevy na studenta
 • omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku
 • posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy (od ledna 2024 bude tedy platit nová hranice příjmu 1 582 812 Kč za rok, resp. 131 901 Kč za měsíc)
 • sjednocení limitu daňového odpočtu za vklady na penzijní spoření a kapitálové životní pojištění, přičemž je možné tento odpočet uplatnit i na nový nástroj zajištění na stáří, tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP) – celkem lze ze základu daně odečíst až 48 000 Kč ročně (limit je společný pro všechny tři produkty)
 • zvýšení hranice pro osvobození bezúplatných příjmů (darů) z 15 000 Kč na 50 000 Kč ročně
 • zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu (platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu)
 • snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. Kč na 50 000 Kč
ZMĚNY PRO OSVČ:
 • navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %)
 • zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %
 • postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění o 5 % ročně až do roku 2026 (z aktuálních 25 % vzroste až na 40 % průměrné mzdy)
ZMĚNY PRO ZAMĚSTNANCE:
 • znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatel bude za své zaměstnance dál odvádět 2,1 % jako dosud)
 • omezení zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (příspěvky na sportovní a kulturní akce, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení apod.) na polovinu průměrné mzdy za rok – v roce 2024 tedy budou osvobozeny do výše 21 983 Kč (pokud zaměstnanci během roku vyčerpají vyšší hodnotu benefitů, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj i zdravotní a sociální pojištění)
 • zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení evidence DPP
 • úprava sazeb pro dodanění služebních aut využívaných i pro osobní účely zaměstnanců – dosud dodaňovaný nepeněžní příjem ve výši 1 % z ceny vozidla bude nově rozdělen na další dvě sazby podle emisní třídy vozu (pro nízkoemisní vozidla bude platit sazba 0,5 %, pro bezemisní pak pouze 0,25 %)
 • sjednocení osvobození příspěvků na stravování do výše 70 % stravného pro pracovní cestu dlouhou 5–12 hodin (tj. 107,10 Kč) bez ohledu na formu (stravování zajištěné na pracovišti, stravenky, stravenkový paušál) – zcela se ruší známé pravidlo daňové uznatelnosti stravenky do 55 % její hodnoty
 • zrušení daňového odpočtu za příspěvky odborové organizaci
 • zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů

ÚČETNICTVÍ:

 • změna výpočtu čistého obratu
 • možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech
 • zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti

SPOTŘEBNÍ A ENERGETICKÉ DANĚ:

 • zavedení nové daně z náplní do e-cigaret
 • zvýšení daně z cigaret, doutníků a tabáku na kouření o 10 % (plus další zvýšení v dalších letech)
 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 % v roce 2024 a také v roce 2025 (tiché víno zůstává beze změn)

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ:

 • navýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8 násobek od roku 2024
 • zavedení inflačního koeficientu (od roku 2025 se bude daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období) – pro rok 2024 bude koeficient nastaven na číslo 1 a následné změny vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června kalendářního roku, který předchází zdaňovacímu období

Kromě změn v daňové a účetní oblasti vláda připravila také další legislativní úpravy a opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Kompletní výčet najdete na webu Ministerstva financí.