sprava-nemovitostiVe správě nemovitostí se prolíná problematika různých oborů. Dobrou orientaci v této spletité oblasti může poskytnout pouze zkušený správce s aktivním a otevřeným přístupem k řešení jednotlivých situací.

Někdy se vlastníci objektů domnívají, že zvládnou všechny nástrahy správy sami, ale jsou to spíše vyjímky potvrzující pravidlo. Představitelé bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří vykonávají svojí funkci vedle běžného zaměstnání, objektivně nemohou obsáhnout celou problematiku.

Ať už se jedná o zajišťování jednotlivých služeb, výběr vhodných dodavatelů, jednání s dodavateli, s nájemci, s dalšími vlastníky, sledování kvality oprav a poskytovaných služeb, plánování oprav a revizí, výběr finančních prostředků, sledování platební kázně, vyúčtování služeb, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy, sledování legislativy a podobně je výhodou mít partnera, který má tým zkušených pracovníků, partnera, který se v problematice dobře orientuje.
Naše společnost nabízí spolehlivé služby v oboru správy nemovitostí a v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývající z platné legislativy.

Naší snahou  je nabízet našim klientům vždy něco navíc a přicházet tak s návrhy, které vlastníkům přinášejí další benefity například ve formě úspory finančních prostředků.

Pro každého vlastníka nemovitosti se snažíme najít takovou formu spolupráce, která bude odpovídat jeho představám a krýt jeho, třeba i specifické, potřeby.